Dewizy

Środki płatnicze honorowane w obrocie międzynarodowym, ze względu na swą płynność wykorzystywane w transakcjach z innymi krajami ;krótkoterminowe;zgromadzone w banku na rachunku bieżącym;należności płatnicze takie jak:czeki,weksle,waluty wymienialne i in. wykorzystywane w rozliczeniach handlowych z zagranicą