Depozyty z ustalonym terminem spłaty

Określone kwoty pieniężne, których data ostatecznej spłaty została ustalona między klientem a bankiem w dniu zawarcia umowy. Funkcjonują różne rodzaje depozytów, o termonlogii angielskiej: ,,overmight”, ,,tomnext”, ,,spotnext” oraz depozyty tygodniowe i dwutygodniowe czy miesięczne (1,2,3,6,9,12).