Depozytariusz

Osoba prawna lub fizyczna przyjmująca depozyty pieniężne lub rzeczowe. Depozytariuszem jest przykładowo każda instytucja finansowa przyjmująca lokaty terminowe niezależnie od ich wielkości oraz czasu trwania. Funkcja depozytariusza jest jedną z podstawowych funkcji, jakie pełnią banki i pozwala im na gromadzenie dodatkowych środków wykorzystywanych do udzielania kredytów.