Depozyt

Depozytem nazywa się umowę przechowania. Są to środki pieniężne, które klient składa w banku, na przykład na lokacie. Bank wypłaca klientowi odsetki od depozytu, które stanowią dla banku koszt pozyskania kapitału. Rozróżnia się depoyzty, które mają określony termin spłaty oraz depozyty, które można zamknąć w dowolonym momencie.