Depozyt zabezpieczający

Depozyt zabezpieczający – suma pieniędzy (gotówkowa lub w postaci papierów wartościowych), jaką skaładają reprezentanci operacji “financial futures” lub sprzedawca opcji. Depozyt przyjmuje izba rozrachunkowa. Izba pobiera pobiera procent od realizowanej transakcji – o jego wysokości decyduje wartośc rynkowa kontraktu. Do izby rozrachunkowej należy rozliczenie zysków i strat zgodnie z bieżącą sesją giełdową.