Deponent

Deponent- zdolności kredytowe podmiotu. Jednym z podstawowych warunków, branych pod uwagę podczas udzielania przez banki kredytów, jest posiadanie zdolności kredytowej. Ich ocena dokonywana jest indywidualnie przez bank, w oparciu o stworzone wcześniej reguły oraz sytuację ekonomiczno- finansową wyżej wspomnianego podmiotu.