Deklaracje bez podpisu

Jak podaje Rzeczpospolita.pl od pażdziernika tego roku nie będzie wymagany podpis elektroniczny. Dotyczy to deklaracji VAT:VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, PCC-3. Informacja, która została podana na stronie internetowej resortu finansów, uzasadniona jest, iż takie deklaracje będą mogły składać wyłącznie osoby fizyczne, którzy stanowią około 80% podatników podatku towaru i usług. Taki sposób przkazaywania rozliczeń dotyczy również okresu rozliczeniowego rozpoczynającego się po 30 września tego roku, czyli w dniu wejścia powyższego rozporządzenia w życie.

Jak podaje rozporządzenie, korekty deklaracji również będą mogły być składane bez podpisu. Dotyczy to korekt VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, których okres rozliczeniowy rozpoczyna się po 31 grudnia 2010 r. jak również korekt deklaracji PCC-3 związanych ze zdarzeniami, zaistniałymi po 31 grudnia 2011, spowodujących obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ministerstwo Finansów podkreśla jednak, że system e-Deklaracji działa od 1 stycznia 2008 r. Od kwietnia 2009 nastąpił przełom, gdyż wtedy to umożliwiono podatnikom PIT składania zeznań podatkowych drogą interentową bez konieczności podpisywania ich tymże tak zwanym: elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Z możliwości tej mogli jednak korzystać jedynie podatnicy składający deklaracje PIT-37, w 2010 r. Możliwość taką mieli również rozliczający się deklaracjami PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Dopiero w ubiegłym roku rozszerzoną tą możliwość o kolejne deklaracje PIT.

Wtedy też udostępniono tą usługę dla korekt deklaracji i wspólnych rozliczeń małżonków. Główbym przełomem był brak wymogania złożenia pełnomocnictwa przez drugiego z małżonków. W ten sposób system stał się dostępny dla osób fizycznych, które takiego podpisu nie posiadały. W tym roku do administracji podatkowej wpłynęło ponad 2 miliony zeznań PITbez tego podpisu. Jest to 100%-owy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Składanie deklaracji staje się więc coraz prostrze i coraz wygodniejsze. Pozwoli to nam uniknąć stania w kolejkach, podróży do urzędów skarbowych oraz kar związanych z opóźnieniem. System też ułatwi pracę urzędnikom oraz oszczędzi nam czasu. Szykują się wielkie zmiany. Podążamy ku nowoczesności!

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: K.Malolepszy; Zdjęcie: Rainer Sturm/pixelio.de