Coraz gorsza sytuacja gospodarcza Grecji

Bezrobocie w Grecji wzrosło od maja i sięga 23,1 % podaje Rzeczpospolita.pl i dotyka w większej liczbie kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 26,8% i 20,3%), jednakże ta różnica stopniowo maleje. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza ludzi młodych, poniżej 24 roku życia, niewykształconych. Niemalże 55 % spośród nich nie ma zatrudnienia. Od kwietnia do maja liczba bezrobotnych wzrosła o 3,1%, a łącznie od ubiegłego roku o 37,2%. W przedziale wieku 25-34 dotyka to niemalże 1/3 osób. 

Recesja w Grecji utrzymuje się od pięciu lat, a od 2010 bezrobocie rośnie lawinowo. W celu uniknięcia niewypłacalności rząd narzuca, pod presją kredytodawców, kolejne cięcia budżetowe i oszczędności, co powodu wzrost bezrobocia. Dodatkowo planowane jest ograniczenie zatrudnienia w sektorze publicznym co pozwoli zaoszczędzić kolejne 11,5 mld euro. Ateny zobowiązały się, że zmniejszą zatrudnienie w sektorze publicznym, sięgające 700 tys. osób, o 30 tyś. Plan restrukturyzacji zatrudnienia, zaplanowany na ponad roku temu, się nie powiódł, ponieważ konstytucja Grecji zabrania zwalniania służb publicznych, a żadna partia polityczna nie miała odwagi przeprowadzić bezpośrednich redukcji w nieefektywnym i rozbudowanym sektorze.

Rząd przedstawił plan polegającego na przesuwaniu pracowników tego sektora z pracy do tzw. rezerwy zatrudnienia, na rok przed zwolnieniem. Pozwala to pracownikom na pobieranie przez ten czas około 40% pensji. Analitycy rynku pracy uważają, że próba ta nie powiodła się rok temu między innymi dlatego, że niektóre instytucje rządowe odmówiły przekazania danych na temat swych pracowników. Bezrobocie i tak ciężej dotknęło osoby, które pracowały w sektorze prywatnym – według oficjalnych szacunków jedna trzecia zatrudnionych tam dawniej osób straciła pracę.

Zaaprobowanie redukcji zatrudnienia w sektorze publicznym to głównie zadbanie o sprawiedliwe społecznie osłony socjalne i dostosowane do dochodów poszczególnych osób, bądź gospodarstw. Projekt redukcji sektora publicznego ma być gotowy jeszcze w tym miesiącu i przedłożony Europejskiemu Bankowi Centralnemu, Międzynarodowemu Funduszowi Walutowwemu i KE, czyli głównym kredytodawcom jeszcze przed końcem sierpnia. Są to warunki wstępne konieczne do uruchomienia transzy z drugiej pożyczki dla Grecji w wysokości 31,5 mld EUR (z 130 mld EUR). Grecja, pogrążona w długach, uzależniona jest od pomocy partnerów ze strefy EU i MFW dlatego zmiany te są realne.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: K.Malolepszy, Zdjęcie: tommyS / pixelio.de