Cesjonariusz

Osoba, na rzecz której dokonano cesji, czyli przeniesiono prawa do wierzytelności. Cesjonariusz otrzymuje uprawnienia od cedenta (osoby ustępującej). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, cesjonariusz przejmuje wszystkie prawa związane z wierzytelnością, łącznie z ryzykiem z nią związanym. Zgoda dłużnika na dokonanie cesji nie jest wymagana, chyba że określa to umowa zawarta między nim a wierzycielem.

Oceń nas
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Aplikuj teraz