Cesja

Cesja – umowa, zgodnie z którą ktoś przenosi swoje prawa lub roszczenia na inną osobę. Cesja nie wymaga zgody, a jedynie zawiadomienia dłużnika o jej podpisaniu. Przenieść można tytuł własności do nieruchomości lub papierów wartościowych albo roszczenie wynikające np. z polisy ubezpieczeniowej.