Cena

Na cenę produktu bankowego składają się między innymi odsetki, prowizje, marża banku oraz inne mniejsze opłaty. Głównym elementem ceny produktów bankowych jest oprocentowanie lokat i kredytów. Oznacza to, że cena stanowi dla nabywcy koszt, który ten jest skłonny ponieść w zamian za korzyść (na przykład kredyt) oferowaną mu przez bank.