Beneficjent

Beneficjent – podmiot, któremu przysługuje jakieś określone świadczenie polegające na wypłacie środków przez bank; inaczej osoba fizyczna lub prawna czerpiąca zyski, profity. Osoba na rzecz której dokonuje się przelewu. Pojęcia beneficjent używa się przy operacji polecenia zapłaty oraz wypłacie gwarancji bankowej.