Baza odsetkowa

Baza odsetkowa – liczba dni, jaką stosuje się podczas naliczania odsetek. Bazą odsetkową najczęściej jest ilośc dni w roku – 365 dni ze względu na naliczanie stóp procentowych w skali rocznej. Baza ma wpływ na wysokość kwoty odsetek. Baza jest zależna od państwa oraz od obowiązującej w nim waluty.