Bank hipoteczny

Bank hipoteczny- bank specjalizujący się w udzielaniu kredytów, głównie na potrzeby budowlane lub mieszkaniowe. Cechuje się zabezpieczeniem hipotecznym, którym obciążone są nieruchomości. Banki hipoteczne udzielają kredytów długoterminowych, nawet na okres kilkudziesięciu lat. Środki pozyskiwane są przede wszystkim z listów zastawnych.