Bank centralny

Bank centralny – instytucja powołana przez dany kraj, mająca decydujący wpływ na gospodarkę państwa. Inaczej – bank emisyjny, który wytwarza środki płatnicze; bank kredytujący rząd; bank zwierzchni nad innymi bankami w kraju. Bank posługuje się gamą środków umożliwiających działanie: operacjami na otwartym rynku, polityką związaną z obowiązkowymi rezerwami, polityką rządzącą stopami cenowymi.