Balcerowicz o akcji ratowania strefy Euro

Jak podaje Money.pl, Balcerowicz skomentował akcję ratunkową w strefie Euro i oświadczył, iż jego zdaniem nic nie zastąpi reform. Jego zdaniem skupowanie obligacji obligacji zadłużonych krajów strefy EU przez Europejski Bank Centralny byłoby rowiązaniem niekorzystnym, które pogłębiłoby pokusę nadużycia jak również zniechęciło rządy zadłużonych państw do wnoszenia reform.

Balcerowicz nawiązał do tej koncepcji podczas prelekcji zorganizowanej przez ośrodek badawczy Open Europe. Koncepcja ta zakłada, że rządy, które nie ponoszą konsekwencji swych działań takich jak nadmiernego zadłużenia i wydatków, mogą mieć skłonność do powtarzania tych samych błędów. Balcerowicz skrytykował też politykę elektronicznego kreowania podaży pieniądza (QE – Quantitative Easing), która polega na skupywaniu przez bank centralne obligacji skarbowych będących w posiadaniu banków. Nazywał to przejawem społecznej inżynierii. Między konsekwencjami QE wymienił inflację, wzrastające ceny surowców, takich jak ropa naftowa oraz deprecjacja oszczędności ludności.

Model prognostyczny opracowany i realizowany przez Bank Anglii w celu przewidywania długofalowych skutków QE Balcerowicz skomentował jako nierzetelny, z uwagi, że został zaprogramowany tak, że obecnie nie uwzględnia danych, z których istnieje możliwość wyniknięcia negatywnych konsekwencji. QE na sumę 375 mld funtów pobudziło wprawdzie w Wielkiej Brytanii inflację, ale nie wygenerowało wzrostu. Wyciągając wnioski z tej lekcji Balcerowicz uważa, że zakup rządowych obligacji w masowej ilości przez EBC byłby najgorszym przejawem akcji ratunkowej, ponieważ pogłębiłoby to problem pokusy nadużycia. Główną przyczyną  byłby fakt, że taki skup byłby potencjalnie nieograniczony. Ponadto wzrosłoby ryzyko inflacji wraz z innymi negatywnymi skutkami da gospodarki wspólnoty.

Skupowanie obligacji zaszkodziłoby również, w ocenie byłego wiceministra, wiarygodności EBC, którego zadaniem jest dbanie o stabilność wspólnej waluty. W ocenie Balcerowicza rola EBC w europejskim kryzysie jest przesadzona, a określanie EBC jako ostatecznego pożyczkodawcę przesadzone, gdyż pod tym pojęciem rozumie się zależność banku centralnego z bankami komercyjnymi, a nie z rządami.

Według Balcerowicza rozwiązaniem nie jest również emisja euroobligacji, która pociągająca za sobą wspólną odpowiedzialność za dług. Oprócz krytykowania Balcerowicz podaje też swoje pomysły i uważa, że głównym rozwiązaniem dla kryzysu w strefie euro muszą być reformy strukturalne, ponieważ jak pokazuje doświadczenie to one przynoszą efekty zarówno w krótkiej, jak i w długiej perspektywie. Dodaje też, że akcja ratunkowa na szczeblu strefy euro jest tylko rozwiązaniem doraźnym, które nie może i nie powinno zastąpić reform. Dodaje też, że „Nie ma europejskiego rozwiązania dla problemów Włoch lub Hiszpanii, ale jest włoskie rozwiązanie dla włoskich problemów i hiszpańskie dla hiszpańskich”, gdyż problem każdego kraju jest specyficzny.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: K.Małolepszy; Zdjęcie: Thorben Wengert  / pixelio.de