Awal

W prawie wekslowym czynność polegająca na poręczeniu cudzego weksla. Osoba poręczająca weksel(awalista) odpowiada za spłacenie weksla równorzędnie z osobą, której weksel poręczyła. Awal dla ważności wymaga podpisu osoby poręczającej. Możliwe jest poręczenie jedynie pewnej części sumy wekslowej jednak w takim przypadku konieczne jest dokładne oznaczenie poręczanej sumy.