Annuitetowa rata

Jest to sposób spłaty zadłużenia w czasie, którego wszystkie raty mają jednakową wysokość. Zmianują się jedynie proporcie wielkości spłacanego kapitału oraz odsetek od kapitału. W początkowym okresie spłaty większość raty stanowią odsetki a jedynie niewielka część wpłacanej kwoty pokrywa zwrot kapitału.