Aneks

Jest to załącznik do umowy, w której zawarte są wszystkie informacje dotyczące zmian, które nastąpiły od dnia zawarcia umowy. Aneks może dotyczyć na przykład sposobu spłaty kredytu bądź wysokości kolejnych rat. Umowa wraz z aneksem obowiązuje od momentu podpisania przez obydwie strony.