Analityk finansowy

Analityk finansowy – osoba fizyczna, zatrudniona w firmie, która na podstawie danych finansowych sporządza analizę finansową. Analizy te pomagają okreslać przeszłą i teraźniejszą kondycję finansową firmy, mogą też służyć przy sporządzaniu prognoz finansowych. W sprawnej pracy analityka pomagają liczne programy komputerowe.