10/07/2012

Aktywa

Aktywa – majątek firmy, którego struktura jest zależna od banku, jaki dysponuje tym majątkiem. W banku komercyjnym do aktywów zalicza sie: gotówkę, lokate, kredyt, papiery wartościowe oraz majątki trwałe.  Pieczę nad proporcjami między danymi aktywami i pasywami trzyma komitet ALCO. O wycenie księgowej aktywów decydują ustawy. Wycena może się różnić od ceny rynkowej.

Oceń nas
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Aplikuj teraz