Akredytywa dokumentowa

Akredytywa dokumentowa to forma płatności stosowana najczęściej podczas transakcji kupna i sprzedaży za granicę. Polega na zabepieczeniu transakcji handlowej przez bank, poprzez udzielenie akredytywy. Warunkiem transakcji jest terminowe złożenie przez beneficjenta akredytywy wszystkich wymaganych dokumentów. W transakcji biorą udział cztery podmioty: zleceniodawca, bank zleceniodawcy, beneficjent akredytywy oraz bank pośrednioczący, którym jest najczęściej bank beneficjenta.