Akcjonariusz

Akcjonariusz- jest to osoba, która w swoim posiadaniu ma minimum jedną akcję. W ten sposób staje się ona udziałowcem w danej spółce i posiada wiążące się z tym różnego rodzaju prawa, m.in. ma prawo do dywidendy oraz zakupu nowych akcji.