Akcja

Akcje popularnie nazywane są papierami wartościowymi, czyli dokumentami potwierdzającymi prawa majątkowe i korporacyjne posiadacza akcji w danej spółce akcyjnej. Dodatkowo akcje mogą dawać prawa niemajątkowe, na przykład prawo głosu. Tego typu akcje nazywane są akcjami uprzywilejowanymi. Akcje emituje konkretna spółka.