Akcept

Podpis trasata na wekslu.Stwierdza przyjęcie weksla określane  zwykle słowem”przyjęty”. Zobowiązuje trasata  do zapłacenia weksla w terminie.Właściciel  weksla nie jest zobowiązany,lecz ma uprawnienia  , by przedstawić weksel trasowany  do akceptacji, co stwarza  możliwość powstania zobowiązania wekslowego trasata, a w przypadku odmowy (zob.protest weksla)prawo do zwrotnego poszukiwania.