Mieszkanie dla Młodych – zapowiedź zmian w rządowym programie

Najnowszy projekt zmian ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi zakłada między innymi zwiększenie o 20 procent limitu ceny zakupu nieruchomości w gminach sąsiadujących z dużymi miastami. Nowelizacja dotyczy gmin, które położone są w bezpośrednim sąsiedztwie miast wojewódzkich. Jak podaje portal www.money.pl, zmiany mają na celu między innymi jak największe zbliżenie programu do rzeczywistości oraz sytuacji na rynku nieruchomości.
Nowelizacja ustawy przewiduje również możliwość skorzystania z programu przez osoby, które wcześniej wynajmowały dane mieszkanie od dewelopera a dopiero później zdecydowały się na jego zakup. Jednakże, beneficjent dopłaty musi być jedynym najemcą lokalu. Kolejną z nowości, które wprowadza program jest minimalny okres spłaty, do którego można otrzymać dopłatę – limit ten wynosi 15 lat. Zastrzeżenie to wprowadzone zostało w celu uniknięcia sytuacji, w której beneficjenci decydują się na wzięcie udziału w programie jedynie w celu zakupu tańszego mieszkania. W założeniu bowiem program tworzony jest w celu wpierania osób zaciągających kredyt a nie jako doraźna pomoc.
W najnowszym projekcie ustawy znalazł się także dość niekorzystny dla potencjalnego kredytobiorcy zapis. Stanowi on o tym, że warunki kredytu MdM nie mogą być mniej korzystne od standardowej oferty kredytowej proponowanej przez dany bank. Daje to swobodę dla instytucji finansowych w różnicowaniu oferty kredytów preferencyjnych oraz zwykłych – jak było między innymi w przypadku Rodziny na Swoim. Zdarzały się wówczas przypadki, gdy marże oraz prowizje kredytów w ramach Rodfziny na Swoim były wyższe niż standardowe.
Mieszkanie dla młodych jest programem skierowanym do osób poniżej 35 roku życia kupujących swoje pierwsze mieszkanie na kredyt – przy założeniu, że kwota zobowiązania musi stanowić co najmniej połowę ceny mieszkania. Warunkiem otrzymania dopłaty jest między innymi innymi metraż mieszkania nie przekraczający 75 metrów kwadratowych oraz cena metra kwadratowego, która wynosi najwyżej średnią arytmetyczną z dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia metra kwadratowego na terenie gminy.
Autor:: H.Mikulska /  kredito24       Zdjęcie: H.Braxmeier / pixelio.de