Produkty bankowe coraz częściej zaciągane są w Internecie

Produkty bankowe coraz częściej są sprzedawane w Internecie – pokazują najnowsze badania kredytów rynków konsumpcyjnych. W sieci sprzedawany jest już co dziesiąty kredyt odnawialny. W porównaniu do roku ubiegłego, gdy poprzez Internet sprzedano jedynie 1% nowych kredytów odnawialnych, można w tym przypadku mówic o znaczącym wzroście. Coraz popularniejsza staje się również zaciaganie przez sieć kredytów ratalnych.

Portal www.forsal.pl donosi, iż do łask wracają karty kredytowe (w zeszłym roku 13 % respondentów deklarowało posiadanie karty z kredytem, natomiast w roku bieżącym już 16% badanych przynaje, iż korzysta z takiej formy platności). Średnia wartość transakcji za pomocą kart kredytowych spadła, co oznacza z kolei dojrzewanie tego segmentu rynku. Są one używane do codziennych zakupów.

Kredyty konsumcyjne zaciągane są przede wszystkim z życiowej konieczności, braku umiejętności oszczędzania oraz chęci zakupu danej rzeczy od razu. Konsumentom jest łatwiej zaciągnąc kredyt oraz zmobilizować się do płacenia rat niż do regularnego odkładania niewielkich kwot. W porównaniu z zeszlym rokiem wzrosła średnia wysokość rat kredytów konsumpcyjnych. W zeszłym roku średnia ta kształtowała się na poziomie 428 zł, obecnie wynosi zaś 491 zł miesięcznie. Przeciętna wysokość nowego zobowiązania również uległa podwyższeniu; tłumaczone jest to przez ekspertów pogorszeniem się koniunktury gospodarczej (gdyż w trakcie kryzysu zakupy odładane są na później). Na zaciągnięcie nowego kredytu stać osoby zamożniejsze, kupujące droższe towary.

 Autor: H.Mikulska/Kredito24, zdjęcie: Dr. Klaus-Uwe Gerhardt /pixelio.de