Produkty bankowe w Polsce

Jak podaje portal www.money.pl, w ciągu ostatnich trzech lat liczba osób, które korzystają w naszym kraju z produktów bankowych wzrosła az o 10 punktów procentowych. Wedlug danych CBOS, już 79% Polaków powyżej 18 roku życia korzysta z ofert banków; próg zadowolenia kształtuje się  w granicach 93%.

Badania sondażowe pokazują, iż z usług jednego lub kilku banków korzysta już czterech na pięciu respondentów (79%), a to o 10 punktów procentowych więcej niż w 2009 roku. Polacy najczęsciej deklarują korzystanie z usług oferowanych przez jedną placówkę (63% badanych) – w tej grupie nastąpił największy przyrost. 16% posiada konto bądź wykorzystuje inne produkty bankowe proponowane przez więcej niż jedną instytucję.

Osoby na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych korzystają z usług więcej niż jednego banku a ponad połowa z nich posiada swoje konto w kilku placówkach (bądź korzysta z produktów bankowych różnych instytucji). To samo deklaruje co trzecia ankietowana osoba prowadząca nierolniczą działalność gospodarczą. Podstawową usługą, z której korzystają repondenci jest konto bankowe (96%)  wraz z połączoną z nimi kartą płatniczą (75%). Prawie połowa z nich (48%) nie korzysta z bankowości online, a ponad połowa nigdy nie dokonała przelewu za pomocą Internetu.

Polacy stosunkowo rzadko lokują pieniądze w produktach oszczędnościowych umożliwiających odłożenie środków pieniężnych na emeryturę (co dwudziesty ankietowany) oraz w funduszach inwestycyjnych i maklerskich. Badania pokazały także, iż klienci są zadowoleni z wykorzystywanych przez nich produktów bankowych (tylko 6% niezadowolonych klientów).

Autor: H.Mikulska, Zdjęcie: Hans Braxmeier  / pixelio.de