11 listopada – Dzień Niepodległości

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” powiedział Jan Paweł II. Naród polski wielokrotnie w swojej historii musiał wywiązywać się z tego nakazu wobec Matki-Ojczyzny. Ale też wiele razy w ciągu wieków zapominał, przedkładając prywatę i egoizm ponad dobro wspólne, o zobowiązania wobec Niej.

O historii słów kilka

11 listopada każdego roku Polacy obchodzą Narodowe Święto Niepodległości upamiętniające odzyskanie wolności po okresie zaborów. Data ma charakter symboliczny. Tego dnia do kraju powrócił Naczelnik Państwa polskiego, pierwszy Marszałek Polski, twórca świetności II Rzeczypospolitej, Józef Piłsudski. To on marzył, mówiąc: „Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich.” Krocząc ku spełnieniu celu, założył O historii słów kilkaoficjalnie działające Legiony Polskie (dziś nazywane Legionami Piłsudskiego) i sam dowodził ich I Brygadą. Kiedy jednak żołnierze odmówili złożenia przysięgi na wierność Austrii i Prusom, ich założyciel i nieformalny przywódca skazany został na zesłanie do więzienia w Magdeburgu. Do kraju wrócił 11 listopada 1918r. Wówczas zaczyna się czas budowania nowego państwa. Państwa, które zniknęło z map Europy i świata ostatecznie w 1795 roku, kiedy to mocarstwa ościenne: Rosja, Prusy i Austria po raz trzeci i ostatni podzieliły między siebie wolne jeszcze ziemie Rzeczypospolitej. Upadku nie zahamowało ani uchwalenie Konstytucji 3-go Maja w 1791 roku, ani pierwszy zryw niepodległościowy T.Kościuszki. Piłsudski odwoływał się później do bohaterstwa i determinacji Narodu przez cały okres niewoli, przywołując dwie symboliczne bitwy 1794: „Nie byłoby Maciejowi, gdyby nie Racławice”. Nie udało się pokonać zaborców przy boku armii Napoleona, mimo nadziei, jaką niosło powołanie legionów polskich generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Wolności nie przyniósł ani listopad 1830 roku, ani styczeń 1863 roku, ani też zrywy 1848 roku. Niepodległość przyszła dopiero wraz z walkami
I wojny światowej. To zwycięstwo okupione zostało przelaną po raz kolejny krwią Polaków, Polaków, którzy wcieleni do armii zaborców, często musieli walczyć przeciwko sobie.

Święto 11 listopada ustanowione zostało ustawą z 23 kwietnia 1937 roku. Niestety, w okresie międzywojnia obchodzone było tylko dwukrotnie. W okresie powojennym do kalendarza świat państwowych powróciło dopiero w 1989, w okresie transformacji. Władze PRL-u zniosły święto upamiętniające odzyskanie niepodległości a w zamian ustanowiły dzień wojska polskiego w rocznicę bitwy pod Lenino (12 października).

Uroczyście i odświętnie

Dzisiaj Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest bardzo uroczyście. W Warszawie na plac marszałka Józefa Piłsudskiego punktualnie o godzinie 12 przybywa Prezydent Polski, zwierzchnik polskich sił zbrojnych i rozpoczyna się uroczystość przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W trakcie jej trwania możemy wysłuchać apelu poległych, podczas którego przypominane są najważniejsze wydarzenia z historii Polski i upamiętniane jest poświęcenie tych, którzy, aby zwyciężyć, musieli nauczyć się, że nie ma „miłości(…), litości (…), sumienia(…)”. Po zakończeniu uroczystości zgromadzeni goście mogą na ulicach stolicy oglądać defiladę różnych formacji wojskowych i pokaz wojskowego wyposażenia.

11 listopada to szczególne święto. Z jednej strony przypominające o tragizmie wpisanym w historię Polski, ale jednocześnie bardzo radosne, bo upamiętniające jedna z najszczęśliwszych dni dla Narodu – odzyskanie niepodległości, której nie doświadczyły co najmniej dwa pokolenia.

Józef Piłsudski Mówił: „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.” Pamiętać o tych słowach powinniśmy wszyscy. Dlatego ważne jest, aby choć raz wziąć udział w uroczystościach związanych z tym Dniem we własnym miejscu zamieszkania albo, najlepiej, w stolicy kraju. Nawet jeśli wymaga to pewnej inwestycji, warto się na nią zdecydować. by ta wyjątkowa lekcja historii i postawy obywatelskiej mogła stać się naszym udziałem, a w szczególności udziałem młodego i bardzo młodego pokolenia Polaków.